Behandeling

Je kunt terecht voor behandeling bij verschillende soorten klachten. Ik behandel (jong)volwassenen (18+) en ouderen. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief nodig van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Generalistische Basis- GGZ (Individuele behandeling)

De Generalistische Basis-GGZ is voor mensen met lichte tot matige problematiek. Er kunnen allerlei redenen zijn om te willen praten met een psycholoog. Voordat we beginnen met een behandeling stemmen we altijd telefonisch af.

Ik bied o.a. behandeling bij:

  • Angstklachten
  • Depressieve klachten
  • Trauma na een ingrijpende gebeurtenis
  • Burn-out, overspannenheid
  • Laag zelfbeeld
  • Lastige patronen of identiteitsvragen
  • Moeite met relaties
  • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
  • Omgaan met veranderd gedrag of cognitief functioneren (geheugen, concentratie, planning etc.) van uzelf/uw partner na hersenletsel/neurologische ziekten/dementie.

Er kan gewerkt worden met cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie, COMET, ACT en mindfulness. Oefeningen voor thuis zijn vaak een onderdeel van de behandeling.

Doorverwijzingen

Indien er na intake of na kortdurende behandeling bij mij in de Generalistische Basis GGZ blijkt dat er meer gespecialiseerde zorg nodig is, kun je worden doorverwezen naar de Specialistische GGZ (S-GGZ).

Wachttijden

Na telefonisch overleg kan de (online) intake worden ingepland na 2 a 3 weken.

Afspraak afzeggen

Het is wenselijk dat je uiterlijk 24 uur van tevoren laat weten als de afspraak verzet of geannuleerd moet worden. Mocht het één keer niet lukken om het binnen de 24 uur te laten weten, zie ik het door de vingers. Bij een tweede keer of bij niet komen zonder afmeldbericht ben ik echter gerechtigd om deze gereserveerde tijd van het consult in rekening te brengen: €95.
Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.