Tarieven & vergoedingen

Generalistische Basis-GGZ

Betalingen in de GB-GGZ gaan per sessie. Elke sessie heeft een specifieke tijdsbesteding waarvoor een bepaald landelijk vastgesteld tarief geldt (zie tarieven 2022)

Geen contracten

Ik ben van mening dat cliënten zelf vrij staan in het kiezen van een behandelaar. De zorgverzekeraars beperken cliënten teveel in deze vrije keus van behandelaar, behandeling en behandelduur. Ik kies er daarom voor te werken zonder contracten met zorgverzekeraars.
Ook kunnen zij privacygevoelige informatie opvragen. Ik ben van mening dat het aan behandelaar en cliënt is om samen deze keuzes te maken. Behandeling op maat. Steeds vaker kiezen behandelaars voor deze manier van werken. Meer informatie hierover is te vinden op www.contractvrijepsycholoog.nl

Wordt mijn behandeling dan vergoed?

Sinds januari 2022 vergoeden de meeste zorgverzekeringen nog steeds behandeling bij contract-loze psychologen. Het is afhankelijk van je polis welk percentage je vergoed krijgt. Vaak is dit percentage tussen de 64% en 100%. Bekijk je eigen polis voor het exacte percentage. Houd er rekening mee dat het eigen risico wordt aangesproken.
De NZa heeft vastgestelde tarieven voor diagnostiek, behandeling, intercollegiaal overleg en schriftelijke informatieverstrekking aan derden.

Tarieven 2022:

Vanaf 2022 wordt er gehandeld via het Zorgprestatiemodel. Dit houdt in dat de cliënt een factuur ontvangt met specifieke prestaties, welke gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekering. Er wordt dus niet meer gewerkt met pakketten zoals in 2021, maar met de prestaties die zijn geleverd.
Er wordt gedeclareerd per prestatie en de lengte hiervan; bijvoorbeeld; 45 minuten diagnostiek, 60 minuten behandeling, 15 minuten contact met of verslaglegging aan derden. Iedere prestatie heeft zijn prijskaartje.

Diagnostiek 30 minuten €    108,04
Behandeling 30 minuten €      90,36
Diagnostiek 45 minuten €    151,07
Behandeling 45 minuten €    128,40
Diagnostiek 60 minuten €    173,40
Behandeling 60 minuten €    152,50
Diagnostiek 75 minuten €    211,34
Behandeling 75 minuten €    187,76
Diagnostiek 90 minuten €    259,01
Behandeling 90 minuten €    229,30

Zelf betalen

Als jouw klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding bij de zorgverzekering of je wilt de behandeling zelf betalen, dan is dat ook mogelijk. Het tarief is dan €117,33 per consult (45 minuten).

Afspraak afzeggen

Het is wenselijk uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven als de afspraak verzet of geannuleerd moet worden. Mocht het één keer niet lukken om het binnen de 24 uur te laten weten, zie ik het door de vingers. Bij een tweede keer of bij het niet komen zonder afmeldbericht ben ik echter gerechtigd om deze gereserveerde tijd in rekening te brengen. Hierbij wordt €95 gerekend. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.